Articole Publicate

old fashion vintage pen with bookLegături Web

Petre Gheorghe BÂRLEA (2012), Filologia Secolului al XXI-lea, in: Târgoviștea Literară.
Onlinehttp://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/petre-gheorghe-barlea-filologia.html

Gheorghe Bârlea, Roxana Magdalena Bârlea (1998), Symétrie syntaxique de type antonymique dans la structure de la phrase latine, in:  Estudios de lingüística latina : actas del IX Coloquio Internacional de Lingüística Latina : Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997, p. 1073-1085.
Onlinehttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1195257

Dr. Petre Gheorghe BÂRLEA, From the European to the National Qualifications Framework of Higher Education, in: Diversité et Identité Culturelle en Europe 7(1): p. 23-40,
Onlinehttp://www.mlr.ro/documenteupload/editura/fisiere/dice_7.1_-_2010.pdf#page=23

Petre Gheorghe BÂRLEA (2006), Treptele Tăcerii în Poezia lui Lucian Blaga, in: Limba Română, 4-6 (130-132), p. 116-130.
Onlinehttp://www.limbaromana.md/numere/d13.pdf#page=116

Dr. Petre Gheorghe BÂRLEA (2010), The Role of Attribute Construction in the Formation of Cultural Stereotypes. An Analysis of Communicational Styles, in: DICE 7(2) / 2010.
Onlinehttp://www.researchgate.net/profile/Olga_Inkova/publication/49584032_LE_RLE_DE_LA_LANGUE_DANS_LA_RECHERCHE_DE_LIDENTIT_NATIONALE/links/00b7d52a8804401e96000000.pdf#page=41

Petre Gheorghe BÂRLEA (2015), The Professional Identity of the (Romanian) Academic, in DICE 12(1), p. 7-24.
Onlinehttp://www.mlr.ro/documenteupload/editura/fisiere/dice_12_1.pdf#page=7

“Poemele homerice în veşminte româneşti. O analiză diacronică (I)-The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (I)”, în: Diacronia. Revistă de lingvistică diacronică/Journal for diachronic linguistics, Iaşi, nr. 2, 17 iulie 2015, pp. 1-13/1-15. ISSN: 2393-1140. doi:10.17684/i2A18ro
Online: http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/2/A18/ro/pdf

“The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (1)”, în: Diacronia. Revistă de lingvistică diacronică/Journal for diachronic linguistics, Iaşi, nr. 2, 17 iulie 2015, pp. 1-13/1-15. ISSN: 2393-1140. doi:10.17684/i2A18en
Online: http://www.diacronia.ro/en/journal/issue/2/A18/en/pdf

art2

2015

„Haosul şi Ordinea (7). Gândirea și practica pozitivistă în evoluția societății braziliene” – in: Litere, XVI, 1, (178), Târgovişte, ianuarie 2015, pp. 83-87. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Filologia secolului al XXI-lea: Pál Enikö și relațiile lingvistice româno-maghiare”, în: Târgoviştea literară, Anul IV, nr. 1, martie 2015, pp. 9-14. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Haosul şi Ordinea (8). Gândirea și practica pozitivistă în evoluția societății braziliene” – in: Litere, XVI, 2, (179), Târgovişte, februarie 2015, pp. 94-95. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Componenta lingvistică a barierelor comunicaționale”, in: Aurelia Băjan Stancu, Bariere lingvistice în comunicarea didactică, București: Editura Universitară, 2015, pp. 9-13. ISBN: 978-606-28-0182-3.

art16„Câtă  luciditate, atâta umor (Nicolae Ioana)”, in: Caiete Critice, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Editura Print/Academia Română, nr. 1(327), 2015, pp.26 -29. ISSN: 1220-6350; 22855041.  (categ. B).

„Ipostaze ale homerismului în literatura universală (1)”, in: Litere, XVI, 3, (180), Târgovişte, martie 2015, pp. 67-69. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Ipostaze ale homerismului în literatura universală (2)”, in: Litere, XVI, 4, (181), Târgovişte, aprilie 2015, pp. 58-60. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Simona Mihai Palasca – în căutarea gramaticii locurilor imaginare”, în: Târgoviştea literară, Anul IV, nr. 2, iunie  2015,  pp. 9-13. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Academic journals of media and communication – between scientific rigor and compromise”, in: Revista Română de Jurnalism și Comunicare, Serie nouă, București, FJSC, X (XIV), 1 (47), 2015, pp.43-55. ISSN: 1842 – 256x. (categ. B).

„Istoria vie a unui istoric al astronauticii”, in: Astronautica, Seria a IV-a, nr. 1 (82), 2015, pp. 4-5. ISSN: 1224 – 8363.

„Motivul Calului Troian în opera lui Ismail Kadare (1)” in: Litere, XVI, 5, (182), Târgovişte, mai 2015, pp. 82-85. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Versiune şi retroversiune în opera Elenei Văcărescu”, in: Studii de Ştiinţă şi Cultură, Arad, XI, 1, martie 2015, pp. 219-232. ISSN: 1841-1401; 2067-5135.

„Jungla din fundul curţii”, in: Marina Cap-Bun; Florentina Nicolae (coord.), Literatura, teatrul şi filmul…, Ovidius University Press, Constanţa, 2015, pp. …  ISBN:

„Le philosophe en tant que médiateur entre les rigoeurs de la science et l’ineffable  des passions” in: Pompiliu Alexandru (coord.), Jean-Pierre Cléro – La sagesse du philosophe. Du calcul morale `a la théorie des fictions, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015, pp. 22-28, ISBN: 978-973-712-995-6.

„Motivul Calului Troian în opera lui Ismail Kadare (2)” in: Litere, XVI, 6, (183), Târgovişte, mai 2015, pp. 88-90. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Aurelia Băjan Stancu – identificarea barierelor lingvistice în comunicarea didactică”, în: Târgoviştea literară, Anul IV, nr. 3, septembrie 2015, pp. 9-14. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

“Un eroism de fiecare zi (Litere), în: Mihai Stan; Tudor Cristea, Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmboviţene (2000-2015), Bucureşti: Editura Semne, 2015, pp. 94-95. ISBN: 978-606-25-0665-1.

“Poemele homerice în veşminte româneşti. O analiză diacronică (I)-The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (I)”, în: Diacronia. Revistă de lingvistică diacronică/Journal for diachronic linguistics, Iaşi, nr. 2, 17 iulie 2015, pp. 1-13/1-15. ISSN: 2393-1140. doi:10.17684/issn.2393-114.

Online: http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/2/A18/ro/pdf

2014

„Procedee ale augmentării encomiastice în Letopisețul Cantacuzinesc”, in: Silviu Angelescu (coord.), Dan Horia Mazilu – 70, Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2014, pp. 54-69. ISBN: 978-606-664-224-8.

„Identitate şi diversitate culturală. Mondializare vs identitate culturală”, în: Litere, XV, 1-2 (166-167), Târgovişte, 2014, pp. 76-78. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Filologia secolului al XXI-lea: Ştefan Dumitru – Analiza expresiilor idiomatice latineşti”, în: Târgoviştea literară, Anul III, nr. 1-2, 1 ianuarie-iunie 2014, pp. 19-23. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Identitate şi diversitate.Umbre şi lumini în configuraţia identitară a României de astăzi (1)”, în: Litere, XV, 3 (168), Târgovişte, 2014, pp. 81-83. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Theos zelotēs în versiunile veterotestamentare româneşti”, în: Ana-Cristina Halichias/Theodor Georgescu (coord.), Sapientia et Scientia. In honorem Luciae Wald, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, pp. 46-68. ISBN: 978-606-16-0436-4.

„Argument”, în Anişoara Ionica Enache, Studierea ortografiei şi a punctuaţiei în învăţământul primar, Brăila: Editura Sf. I. Nicolae”, 2014, p. 4. ISBN: 978-606-671-658-1.

„Argument”, în Anişoara Ionica Enache, Strategii didactice de formare a deprinderilor de scriere şi pronunţare corectă, Brăila: Editura Sf. I. Nicolae”, 2014, p. 4. ISBN: 978-606-671-659-1.

„The etymologic structure of Romanian mythonims (I)”, in: DICE, 11/1, 2014, pp. 105-124 (în colaborare cu Ana Maria Panţu). ISSN: 2067-0931. Publicaţie de categoria B.

„Identitate şi diversitate.Umbre şi lumini în configuraţia identitară a României de astăzi (2)”, în: Litere, XV, 4 (169), Târgovişte, 2014, pp. 85-88. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Haosul şi Ordinea. Gândirea şi practica pozitivistă în evoluţia a societăţii braziliene – 1500-2000 (1)”, in: Litere, XV, 5, (170), Târgovişte, 2014, pp. 85-87. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Haosul şi Ordinea. Gândirea şi practica pozitivistă în evoluţia a societăţii braziliene – 1500-2000 (2)”, in: Litere, XV, 6, (171), Târgovişte, 2014, pp. 93-94. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Haosul şi Ordinea. Gândirea şi practica pozitivistă în evoluţia a societăţii braziliene – 1500-2000 (3)”, in: Litere, XV, 7-8, (172-173), Târgovişte, 2014, pp. 111-113. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Cercetare științifică și cercetare didactică”, in: P. Gh. Bârlea; R.F.Toma (coord.), Cultură și comunicare, București: Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2014, pp. 8-10. ISBN: 978-973-167-244-1.

„Româna literară în fața poemelor homerice”, in: P. Gh. Bârlea; R.F.Toma (coord.), Cultură și comunicare, București: Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2014, pp. 27-31. ISBN: 978-973-167-244-1.

„Denotație și conotație în structura mitonimelor românești. Izofonia” (în colaborare cu A.M. Panțu), in: P.Gh. Bârlea; R.F.Toma (coord.), Cultură și comunicare, București: Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2014, pp. 124-127. ISBN: 978-973-167-244-1.

„Filologia secolului al XXI-lea: Raluca Felicia Toma – Pragmatica proverbelor biblice”, în: Târgoviştea literară, Anul III, nr. 3, septembrie 2014, pp. 9-12. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Retorica, antiretorica și metaretorica în proza lui Mircea Horia Simionescu”, în: Școala prozatorilor târgovișteni. Receptarea critică, volum îngrijit de Mihai Stan, Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2014, pp. 122-132. ISBN: 978-973-712-896-6.

„Prefață” [Perspective logico-lingvistice și computaționale asupra condiționalității] la: Olimpia Varga, Condiționalitatea în limbile naturale și în limbajele de programare, Editura „Casa Cărții de Știință”, Cluj-Napoca, 2014, pp. 11-16. ISBN: 978-606-17-0560-3.

„Haosul şi Ordinea (4). Pozitivismul propriu-zis și întruchipările sale braziliene” – in: Litere, XV, 9, (174), Târgovişte, 2014, pp. 85-89. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Prefață” la Ion N. Radu, Alexandru C. Vissarion. Un cercetător puțin cunoscut în domeniul astronauticii naționale, Editura Bibliotheca, 2014, pp. 5-8. ISBN: 978-973-712-942-0.

„Haosul şi Ordinea (5). Pozitivismul propriu-zis și întruchipările sale braziliene” – in: Litere, XV, 10, (175), Târgovişte, 2014, pp. 81-83. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„The etymologic structure of Romanian mythonims (II)”, in: DICE, 11/2, 2014, pp. 51-68 (în colaborare cu Ana Maria Panţu). ISSN: 2067-0931. Publicaţie de categoria B.

„Filologia secolului al XXI-lea: Olimpia Cavache Varga – Universul uman sub semnul lui `dacă`”, în: Târgoviştea literară, Anul III, nr. 4, decembrie 2014, pp. 17-21. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„ Perspectiva lingvistico-mitologică asupra locurilor imaginare din basmele populare româneşti ”, in: Simona Palasca, Locuri imaginare în basmul românesc. O abordare lingvistico-mitologică, București: Editura Universitară, 2014, pp. 5-7. ISBN: 978-606-28-0049-9.

„Leonidas Donskis – Forme ale urii: imaginația bântuită a filosofiei și literaturii moderne”, in: Caiete Critice, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă/Editura Print/Academia Română, nr. 8 (322), 2014, pp.71-75. ISSN: 1220-6350; 22855041.(categ. B).

Revistele academice de jurnalism și comunicare, între rigoare și compromisuri”, in: Ilie Rad (coord.), Industria media și învățământul jurnalistic , București: Editura Tritonic, 2014, pp. 45-69. ISBN: 978-606-8571-98-0.

„Haosul şi Ordinea (6). Gândirea și practica pozitivistă în evoluția societății braziliene” – in: Litere, XV, 11-12, (176-177), Târgovişte, 2014, pp. 91-94. ISSN: 1582-0289. ISSN-E: 2284-600X.

„Baza logică a structurilor condiționale în limbile naturale”, in: Gabriela Duda (coord.), Cultura limbii. Omagiu Doamnei Profesor Domnița Tomescu, Ploiești: Editura Universității de Petrol și Gaze, 2014, pp. 53-64. ISBN: 978-973-719-575-3.

Leonidas Donskis – an encyclopedic Renaissance like figure, in: Revista Română de Studii Baltice și Nordice /The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 2 (2014), pp. 241-254.  ISSN 2067-1725. Cf. și http://blog.arsbn.ro/leonidas-donskis-an-encyclopedic-renaissance-like-figure/

„Ștefan Dumitru, Expresii frazeologice latinești (Analiză structurală și socio-lingvistică)” (recenzie), in: Studii și Cercetări Lingvistice (SCL), Academia Română, București: Editura Academiei, LXV, nr. 2, 2014, pp. 317-319. (categ. B).

art15

2013

Dan Ungureanu, Relaţiile lexicale dintre indo-europeană şi familiile uralicăşi altatică: ipoteza nostratică, comparaţii lingvistice şi fiabilitate [Lexical connections between the Indo-European language and Uralic and Altaiclanguage families. The Nostratic hypothesis: linguistic comparisons and statistic reliability], in: Revue Roumaine de Linguistique (RRL), LVIII, 1, Bucureşti, 2013, pp. 75-77. ISSN: 0035-3957. Publicaţie de categoria A (ISI) !

DICE – An anniversary retrospective/Retrospective anniversaire, in: DICE, 10/1, 2013, pp. 7-18. ISSN: 2067-0931. Publicaţie de categoria B.

Romanian Balkanism or about cultural rifts, in: DICE, 10/1, 2013, pp. 19-34. ISSN: 2067-0931. Publicaţie de categoria B.

„Anticlasicismul” lovinescian în viziunea lui Eugen Simion, in: L. Chişu; Gh. Chivu; A. Grigor (coord.), Eugen Simion – 80, Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2013, pp. 188-196. ISBN: 978-606-664-120-3.

„Filologia secolului al XXI-lea: Oana Uţă Bărbulescu – Dimitrie Cantemir şi relatinizarea limbii române ”, in: Târgoviştea literară, Anul II, nr. 1, 1 martie 2013, pp. 37–41. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Filologia secolului al XXI-lea: Ştefan Colceriu – Traducerea Testamentului lui Solomon în limba română”, in: Târgoviştea literară, Anul II, nr. 2-3, 1 iunie 2013, pp. 13-17. ISSN: 2285–7745; ISSN-L: 2285–7745.

 „Filologia secolului al XXI-lea: Gabriela Stoica şi vocabularul românesc al afectivităţii”, in: Târgoviştea literară, Anul II, nr. 4, 1 decembrie 2013, pp. 42-45. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Centrul spaţial NASA – o şcoală pentru copii şi adulţi”, in: Astronautica. Revistă semestrială, Târgovişte, Seria IV, 79, nr. 2, 2013, pp. 5-6.

„Perspective procedurale în valorificarea surselor limbajului IT românesc”, in: Dana Camelia Diaconu, Calc, împrumut, traducere în formarea lexicului IT românesc, Bucureşti: Editura MLR, 2013, pp. 8-10. ISBN: 973-167-226-5; 978-973-167-226-7.

art13„Titu Maiorescu şi sistemul ortografic al limbii române”, in: Marina Cap-Bun şi Florentina Nicolae (coord.), Junimea şi impactul ei după 150 de ani, Bucureşti: Editura Universitară, 2013, pp. 9-32. ISBN: 978-606-591-871-9.

„Prefaţă” la Petre Gheorghe Bârlea/Domniţa Tomescu (coord.), Studii de lingvistică. I, Bucureşti: Editura Universitară, 2013, pp. 7-11 (în colaborare cu D. Tomescu). ISBN: ISBN: 978-606-591-870-2.

2012

„Ipostazele italice ale nimfei Ana. Izoglose şi izomituri în spaţiul etnolingvistic italic”, in: HALICHIAS, Ana-Cristina; DUMITRU-OANCEA, Maria-Luiza (coord.), Ingenium et Ars. Talent şi Meşteşug. Studia in honorem Mariannae Băluţă-Skultéty Editura Universităţii din Bucureşti,  Bucureşti, 2012, pp. 33-50. ISBN: 978-606-16-0110-3.

„Geographical-historical patters of Romanian identity” , in: Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE), nr. 9/2, 2012, pp. 7-28. ISSN: 2067 – 0931.

„Filologia secolului al XXI-lea: Alice Toma – Limbajul matematic din perspectivă terminologică interdisciplinară”, in: Târgoviştea literară, Anul I, nr. 1, decembrie 2012, pp. 6–9. ISSN: 2285 – 7745; ISSN-L: 2285 – 7745.

„Dăruirea de sine” în: * * *, Jozsef Pildner – Don Quijote de Chindia, Asociaţia Culturală „Josysef Pildner, Târgovişte, 2012, pp. 100-105.

„Clasicism şi modernism în gândirea şi activitatea lui E. Lovinescu”, în: Eugen Lovinescu, O privire asupra clasicismului…, pp. 7-104. Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2012. ISBN: 978-973-167-094-2.  Editură categoria B.

„Între lumina solară și lumina cuvântului (1)”, în: Climate literare. Revistă literară și de cultură românească, Târgoviște, An 5, nr. 55, iunie 2012, pp. 31-32. ISSN: 1843-035X.

„Între lumina solară și lumina cuvântului (2)”, în: Climate literare. Revistă literară și de cultură românească, Târgoviște, An 5, nr. 56, iulie 2012, pp. 31-32. ISSN: 1843-035X.

2011

“Marius Sala — 101 cuvinte mostenite, imprumutate si create”, in: Revista Româna de Istorie a Presei, An V, nr.1(9), 2011, pp. 184 — 186. ISSN: 1843 — 0309.

“Peculiarities of learning outcomes description in vocational studies. Case study: theology”, in: European Journal of Qualifications, nr. 3, june 2011, Bucarest: www.heqbridges.eu/www.editurascrib.ro, pp. 43-54. ISSN: 2069-0290.

“Lingvistica si mitologie. O abordare multidisciplinara a vocabularului”, in: Studies in Linguistics and Communication”, Doctoral School of The Faculty of Letters, University of Bucharest, 2011, pp. 7- 40. ISSN: 2247-8108.

2010

„The Greek-Latin Mythology between Theoretical Framework and Exegesis Models (Maria-Luiza Dumitru-Oancea, Mitologia Greco-Romană. Bucharest: Editura Universităţii, 2010)”, in: Annals of Ovidius University of Constantza, nr. 22/2011, pp. 203-205.
Online:
http://litere.univovidius.ro/Anale/12_volumul_XXII_2011_2/04_book_review/01_Barlea_P_Gh_analele_st_Litere_2011.pdf 

Raporturile dintre biserica si stat in gandirea renascentista (versiune revazuta si adaugita), in: Gh. Manole, Crestinism si cultura la Neagoe Basarab (1512-1521), ed. a II-a, revazuta si adaugita, VPU, 2010, pp. 7-14. ISBN: 978-973-1955-74-2.

From the European to the National Qualifications Framework of Higher Education, in: DICE 7/1, 2010, pp. 23-40. ISSN: 2067-0931.

The Role of Attribute Construction in the Formation of Cultural Stereotype. An Analysis of Communicational Styles, in: DICE 7/2, 2010, pp. 40-56. ISSN: 2067-0931.

Influenta limbii franceze asupra terminologiei geografice romanesti. In: Alina Magdalena Jercan-Preda, Locul limbii franceze in structura etimologica a lexicului geografic romanesc, Bucuresti, Editura Universitara, 2010, pp. 9-13. ISBN: 978-973-749-985-1.

 

2009

art5Limba, cultura si civilizatia româna la Universitatea Paris IV Sorbona, in vol. Studiile românesti in lume in 2008. Coord. Marina CAP-BUN, Bucuresti: Editura Universitara, 2009, p. 89-103. ISBN: 978-973-749-582-2.

Les fondaments mythologiques de l’hydronimie européenne. L’exemple du Danube ( in colaborare cu R. – M. Bârlea),  in  vol.  Ana – Cristina Halichias; Maria – Luiza Dumitru Oancea (coord.), Ianua. Lumea greco-romană in studii si articole, Bucuresti: Editura Universităţii din Bucuresti, 2009, p. 84 – 100.ISBN:978 – 973 – 737 – 624 – 4.

La communication interpersonnelle et l’apprentissage des langues — Les descripteurs NQF — EQF, in: Petre Gheorghe BARLEA (coord.), Diversité et identité culturelle en Europe, Tome VI,Bucuresti: Editura M.L.R., 2009, p. 11 – 26. ISSN: 2067 — 0931.

Disparitia limbilor — catastrofa umana sau forma naturala de schimbare lingvistica, in:Caiete critice. Revista editata de Fundatia Nationala pentru stiinta si Arta — Academia Româna, Bucuresti: Editura Expert, Nr. 8-9 (262-263), 2009, p. 97 — 116. ISSN: 1220-6350.

O abordare pragmatica a proverbelor biblice, in vol. Pragmatica proverbelor biblice. Cu aplicatii la versiunile românesti ale paremiilor, Bucuresti: Editura Universitara, 2009, p. 5-10. ISBN

2008

Le langage quotidien de la périphérie pendant l’époque de transition en Roumanie post-communiste (in colaborare cu R.-M. Bârlea), in: TRANS. Revue électronique de recherches sur la culture , editée par l’Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse, Wien – Austria, 2008. ISSN : 1560 – 182X.

Théorie et pratique dans le dialogue interculturel européen, in: Petre Gheorghe Bârlea (coord.), Diversité et identité culturelle en Europe/Diversitate si identitate culturală in Europa, Tome V, Editura ”Muzeul Literaturii Române”, 2008, p. 9 – 35. ISBN:  973 – 712 – 026 – 4; 978 – 973 – 167 –  017 – 1

2007

art6DICE – une nouvelle étape, in vol. Petre Gheorghe Bârlea (coordonator), Diversité et identité culturelle en Europe/Diversitate si identitate culturală in Europa, Tome IV, Editura Muzeul Literaturii Române, 2007, p. 7 – 8. ISBN:  973-712-026-4; 978-973-8947- 98 – 6.

Identité et diversité culturelle européenne, in vol. Petre Gheorghe Bârlea (coordonator), Diversité et identité culturelle en Europe/Diversitate si identitate culturală in Europa, Tome IV, Editura Muzeul Literaturii Române, 2007, p. 9 – 23. ISBN:  973-712-026-4; 978-973-8947- 98 – 6.

Interferenţe lingvistice si integrare spirituală in comunităţile românilor din S.U.A. si Canada ( in colaborare cu R.-M. Bârlea), in vol. Pro-Active Partnership in creativity for the next generation, Presses Internationales Polytechnique, Quebec – Canada, 2007, p. 823-824.

La composante psycholinguistique de l’organisation antonymique du vocabulaire, in:Studii si Cercetari Lingvistice (SCL), Bucuresti: Editura Academiei Romane, LVIII (2007), nr. 2, pp. 271 — 280. ISSN: 0039 — 405X.

2006

art4Spaţiile dorinţelor noastre, in Spaţii imaginare… Releveu, 2006, p. 7-10 si Espaces de nos désirs, in Espaces imaginaires, 2006, p. 7-11. ISBN :973-7616-34-0 ; 973-7616-35-9.

Polimorfismul culturii in Europa unită, in Diversitate si identitate culturală in Europa, vol. 3, Editura “Bibliotheca”, Târgoviste, 2006, p. 7-8. ISBN: (10)973-712-026-4; (13)978-973-712-175-2.

Multilingvismul – o prioritate politică pentru viitorul apropiat al Uniunii Europene, inDiversitate si identitate…, p. 145-152.ISBN : (10)973-712-175-3 ; (13)978-973-712-175-2.

Petre Gheorghe Bârlea, in căutarea locurilor ideale, in Dicţionar de locuri imaginare, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucuresti, 2006. ISBN: (10)973-8947-44-8; (13)978-973-8947-44-3, p. 5-8.

Spaţiile devenirii sau drumul către sine in literatura pentru copii, in De la local la universal. Spaţii imaginare si identităţi in literatura pentru copii, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucuresti, 2006. ISBN: (10)973-8947-20-0; ISBN: (13)978-973-8947-20-7, p. 9-22.

Locuri reale si locuri imaginare in literatura pentru copii. Spaţiile locuite, in De la local la universal…, p. 85-105. ISBN : (10)973-8947-20-o ; (13)978-973-8947-20-7.

Prefaţă la TOMA, Alice, Lingvistica si matematica. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă, Editura Universităţii din Bucuresti, Bucuresti, 2006. ISBN: (10)973-737-206-9;: (13)978-973-737-206-2, p. 11-17.

Treptele tăcerii in poezia lui Lucian Blaga, in Limba română. Revistă si de stiinţă si Cultură, nr. 4-6, Anul XVI, Chisinău, Republica Moldova, 2006. ISBN: 0235-9111, p. 115-130.

Literatura cu caracter didactic, in Tanţa ENE si Dana CRâNGUs, Din an in an, tot mai departe, Editura Pildner & Pildner, Târgoviste, 2006 (pe copertă 2005), p. [3-4].ISBN : 973-7774-32-9.

Structuri opoziţionale ale adverbului in limba latină, in Antic si moden… (coord. Ana Cristina Halichias si Tudor Dinu), Editura Humanitas, 2006, p. 62-69. ISBN: (10)973-50-1327-4: (13)978-973-50-1327-1.

Γεopτε Βplea, Cvetu Dyнab, in Γpadинa, Nis, Serbia, nr. 15, 2006, p. 15-24 si p. 341.ISSN: 0436-2616/udk 82.

Filologia ca vocaţie didactică, inGheorghe Sterpu, Studii eminesciene, Editura Muzeul Literaturii Române,Bucuresti,2006, p.3-12.

Les exigences de la création d’un manuel de roumain – langue étrangère, in Mircea Goga,Aprenons le roumain, Editura Niculescu,Bucuresti, 2006,p.7-9. ISBN: 973-748-031-7;978-973-748-031-6.

Itinerariul mediteranean al mitului ambroziei, in Motive si culori in arta tradiţională mediteraneană, Editura Papirus Media, Bucuresti 2006, p. 63-74. ISBN : 10-973-87779-7-6 ; 13-978-973-87779-7-2.

2005

Raporturile dintre Biserică si Stat in gândirea renascentistă, prefaţă la vol. Gheorghe Manole, Crestinism si politică, Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2005, p. 5-8. (ISBN: 973-712-043-4). Vezi si versiunea modificata in editia a II-a, 2010, pp. 7-14.

Didactica vocabularului, prefaţă la vol. Mariana Vârlan, Fonetică, fonologie si vocabular, Editura Transversal, Târgoviste, 2005, p. 5-6. (ISBN: 973-7798-25-2).

art9(in colaborare cu Josef Pildner), Dificultăţile editării textelor din epoca sistemelor ortografice de tranziţie, in vol. „Smaranda Gheorghiu, Rănile noastre sociale”, Editura Pildner & Pildner, Târgoviste, 2005, p. 5-9. (ISBN: 973-7774-04-03).

Termenii rigurosi si aspri ai realităţii”. O radiografie lucidă a profilului moral naţional românesc, studiu introductiv la vol. „Smaranda Gheorghiu, Rănile noastre sociale”, Editura Pildner & Pildner, Târgoviste, 2005, p. 10-20. (ISBN: 973-7774-04-03).

Dunărea Sacră. O abordare lingvistico-mitologică”, in vol. „Dunărea si Dunărea”, editat de Academia Română, Călărasi, 2005, p. 18-27

Le latin, le castillan et l’evolution du roumain littéraire. L’histoire d’une traduction multilingue”, in vol. „El Espanol. Lengua de cultura. Lengua de traduccion. Aspectuos teoricos, metodologicos y profesionales”, Ediciones de la Universidad de Castilia-La Mancha – ATRIO Editorial, Granada, 2005, p. 157-168. ISBN: 84-8427-414-4 ; 84-96101-28-2.

Democraţia ateniană – model al democraţiilor moderne”, in vol. „Diversitate si identitate culturală in Europa”, II, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2005, p.63-66. ISBN: 973-712-093-0.

O poartă spre Europa: traducerile românesti din latină in epoca scolii Ardelene”, in vol. „Diversitate si identitate culturală in Europa”, II, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2005, p.128-137. ISBN: 973-712-093-0.

Polisemie si metarforă in opera scriitorilor Dâmboviţeni”, in:  „Curier. Revista de cultură si biologie”, Targoviste, an XI, nr. 2 (21), 2004-2005, p. 9-15. ISSN: 1223-9712.

Un autentic om de cultură”, in vol.  „Depărtare de-o pleoapă”, Editura Macarie, Târgoviste, 2005, p. 90-92. ISBN: 973-626-126-3.

Actualizări necesare in editarea unor texte vechi”, in vol., „Smaranda Gheorghiu,Veronica Micle”. Ediţie ingrijită de Petre Gheorghe Bârlea  si Josef Pildner. Studiu introductiv de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Pildner & Pildner, Târgoviste, 2005., p. 5-10. ISBN: 973-7774-29-9.

inceputurile literaturii feministe românesti”, in vol., „Smaranda Gheorghiu, Veronica Micle”. Ediţie ingrijită de Petre Gheorghe Bârlea  si Josef Pildner. Studiu introductiv de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Pildner & Pildner, Târgoviste, 2005., p. 11-30. ISBN: 973-7774-29-9.

2004

art7Diaconul Coresi – făuritor de limbă română literară, in: Studia Bibliologica Valahica, An II-III, 2001-2002, Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2004, p.68-78. I.S.S.N.: 1582-4322.

Reality and Imaginary ain the bulding of a Word of Peace, in: The Adventures of Johnny COSMO in Romania, Târgoviste, 2004, p. 5-6. Aviz M.E.C., 41085/03; I.S.B.N.: 973-7774-06-X.

Ana cea Bună. Sacru si profan in ipstazele mitologico-etimologice ale antroponimiei, in In memoriam I. Fischer, Humanitas, Bucuresti, 2004, p. 57-69, I.S.B.N.: 973-50-0686-3.

Virtuţile terapeutice ale poeziei psihologice, in vol. Pasărea Phoenix, de George D. Pites, Editura Macarie, Târgoviste, 2004, p. 5-6. I.S.B.N.: 973-626-065-8.

Probleme lingvistice ale integrării europene in Diversitate si identitate culturală in Europa, Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2004, p. 21-32. I.S.B.N.: 973-712-026-4.

Receptarea poetică a realităţilor social-politice, in Smaranda Gheorghiu – Gr. Alexandrescu, Editura Pildner and Pildner, Târgoviste, 2004, p. 9-15. I.S.B.N.: 173-7774-03-5.

Les exigentes de la création d`un manuel de roumain lague ètragére, in Une ile de latinité, Editura Presses de l`université Paris-Sorbonne, Paris, 2004, p. 5-2, I.S.B.N.: 2-84050-327-1.

 „Cu cinste mare si cu izbândă” – retorica encomiastică in „Letopiseţul Cantacuzinesc”, in Curierul. Revistă de cultură si bibliologie, an XI, nr. 1 (20), 2004, p. 3-7. I.S.S.N.: 1223-9712.

Polisemie si metafore (I), in: Studia Bibliologica Valahica, An IV-V, 2003-2004, Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2004, p.126-134, I.S.S.N.: 1582-4322.

Locuri imaginare in literatura pentru copiii, in Literatorul, Bucuresti, an II, serie nouă, nr. 33-34, 39-40, 2004, p. 20-21.

2001-2003 (selectiv)

Elemente grecesti laice si religioase in structura vocabularului romanesc, in « Analele Universitatii Valahia, Târgoviste », nr. 10, 2001, p. 204 – 212.

Prefata, in Ion N. Radu « Evolutia rachetei in Romania. Manuscrisul Conachi (sec al XVIII-lea) », Editura Coresi, Bucuresti, 2001, p. 5 – 7.

L’attraction antonymique, source d’innovation lexicale et grammaticale en latin (in colaborare cu R. M. Bârlea), in « De lingua latina novae quaestiones » (Editeur : Claude Moussy), Peeters Editions, Louvain – Paris – Sterling, 2001, p. 671 – 684.

Analiza si sinteza in constructiile locutionare, in vol. Raluca Toma Cojocaru, « Locutiunile – marca a gandirii analitice », Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2002, p. 7 – 13.

Numeralul – expresia lingvistica a unor categorii logice, in vol. Camelia Maria Macris, « Numeralul – valori logico-gramaticale si stilistice », Editura Bibliotheca, Târgoviste, 2002, p. 7-16.

Starea studiilor clasice in Romania, in « Vatra », Targu-Mures, 2003, XXX, no. 385-386, p. 56.

Antiretorica in proza lui M.H. Simionescu, in « Kindia. Publicatie de cultura », no. 8 (31), 2003, p. 16-23.

Poemele filocalice ale lui Alexandru Mironescu … , in « Analele Universitatii Valahia », Târgoviste, no. 11, 2003, p. 343-349. cf. aussi vol. Alexandru Mironescu, Editura Enciclopedica, Bucarest, 2003, p. 217 – 224.

Maica Smara – Deschizatoare de drumuri in cultura romaneasca, in « Smaranda Gheorghiu, Schite din Târgoviste », Pildner & Pildner, Târgoviste, 2003, p. 7-12.

„Mariana Zavati Gardner. Conceptualizarea imaginilor in poezia contemporana”, in:Litere, II, nr. 1(10), ian. 2001, p. 26-27; ISSN: 1582-0289.

„O revistă cu caracter enciclopedic” (Lumină lină / Gracious Light, New York), in: Litere, nr. 4(13), aprilie 2001, p. 23; ISSN: 1582-0289.

„Stiinta si constiinta. Profilul spiritual al unui om si al unei generatii”, in « Kindia. Publicatie de cultura », 3/25, decembrie 2001, p. 2 – 8 ; cf. si vol. Alexandru Mironescu, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2003, p. 149 – 158.

1977-2000 (selectiv)

art8Carturari damboviteni despre latinitatea limbii romane, in « Valachica. Studii si materiale de istorie a culturii », 9, 1977, p. 353 – 358.

Prefata « Gramaticii » lui Ion Heliade Radulescu, in « Limba si Literatura Romana », Bucuresti, VII, 3, 1981, p. 19-22.

Neologismele in opera lui Gala Galaction, in « Limba si Literatura », Bucuresti, I, 1981, p. 18-24.

Eminescu si clasicismul greco-latin, in « Limba si Literatura Romana », Bucuresti, XII, I, 1983, p. 61-62.

art3Tudor Arghezi : « Testament », in « Sinteze si Comentarii », volum editat de Societatea de Stiinte Filologice, Bucuresti, 1992, p. 68-70.

Poemul cult in proza, in « Sinteze si Comentarii », volum editat de Societatea de Stiinte Filologice, Bucuresti, 1992, p. 137 – 138.

Relatii culturale romano-italiene pana in secolul al XIX-lea, in « Limba si Literatura », Bucuresti, III, 1985, p. 96-102.

Grigore Alexandrescu, in « Limba si Literatura Romana », Bucuresti, XVIII, I, 1989, p. 36-38.

Natura si cultura in literatura de calatorie a romantismului romanesc, in vol. « Ecologie si Cultura », Bucuresti, 1992, p. 173-176.

L’antonymie lexicale graduelle, critère d’individualisation des langues, in « Revue Roumaine de Linguistique », Bucarest, XXVIII, 1-3, 1993, p. 37 – 45.

Tipare structurale in « Mai am un singur dor », de Mihai Eminescu (en collaboration), in « Limba si Literatura », Bucuresti, III – IV, 1993, p. 95-103.

L’expression de la gradualité des adjectifs en latin, roumain et français, in « Analele Universitatii Târgoviste », II, 1994, p. 30 – 36.

Le rôle des préfixes dans le système de l’antonymie latine (résumé), in « Achtes Internationales Colloquium Zur Lateinischen Linguistik », Eichstätt, 1995, p. 8 – 9.

Lucian Blaga, mit si metafora, in « Târgovistea », 1995, nr. 24 – 25, p. 8 – 9 ; 11 – 12.

La polarisation des sens et la polysémie, in « Actele Congresului al 22-lea al Academiei Romano-Americane de Stiinte si Arte », 1997, p. 144-157.

Symétries syntaxiques de type antonymique dans la structure de la phrase latine (in colaborare cu R. M. Bârlea), in « Estudios de Linguistica Latina » (Editor : Benjamín García Hernández), Ediciones Clasicas, Madrid, 1998, p. 1073-1078.

Gr. Alexandrescu si clasicismul greco-latin, in : « Valachica. Studii si Cercetari de Istorie si Istorie a Culturii », Targoviste, nr.16, 1998, p.103-109.

L’énantiosémie – cas particulier de manifestation de la pensée dichotomique, in vol. « Cien años de investigación semántica : de Michel Bréal a la actualidad » (Editor : M. Martinez Hernandez et alii), Ediciones Clasicas, Madrid – La Laguna, 2000, p. 977 – 990.

„Tradiţie si modernitate in proza indiană contemporană (cu aplicaţii la romanul lui Rajiv Dogra)”, in: Litere, nr. 4-5, iulie-august 2000, p. 24-25; ISSN: 1582-0289.

Eminescu – traducator, in « Curier. Revista de Cultura si Bibliologie », Târgoviste, 2000, VII, 1(12), p. 33 – 34.

logo_jurnale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *