Prof Univ. Dr. Petre Gheorghe Bârlea

Portret Prof. Univ. Dr. Petre Gh. Barlea

  • Profesor universitar doctor, titular la Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie Romana, Limbi Clasice si Balcanice, Universitatea “Ovidius” Constanta
  • Director executiv al Scolii Doctorale
  • Membru al Societatii de Studii Clasice din Romania si al Societatii de Stiinte Filologice din Romania
  • Expert evaluator ACPART, CNCSIS si ARACIS

Site-ul acesta este destinat doctoranzilor, masteranzilor si studentilor, precum si partenerilor de activitati didactice si stiintifice de la Universitatea Ovidius Constanta si de la celelalte institutii de invatamant, cercetare si coordonare in care lucrez (vezi Activitate profesionala).

Incadrarea de baza este de profesor universitar doctor la facultatea de Litere a UOC (www.univ-ovidius.ro), unde sustine cursuri la Programul de Studii Aprofundate din cadrul Scolii Doctorale. Pe langa acestea, preda cursuri la nivelurile Master si Licenta, domeniile de competenta vizand: lingvistica generala, limba romana (lexicul in diacronie si sincronie), limba latina, retorica clasica, identitate si diversitate culturala (vezi Cursuri).

Din aceste specializari fundamentale s-au dezvoltat cursurile speciale si/sau cartile si studiile publicate (vezi sectiunea Publicatii) cu continut subsumat: lingvistica latina, lingvistica mitologica, semantica si semiotica, semantica si stilistica, retorica clasica si retorici moderne, retorica si stilistica, straturi etimologice ale limbii romane, latinitate si romanitate europeana, dialog cultural european, tehnici de cercetare in stiintele umaniste etc.

In aceasta sfera se incadreaza si tematica tezelor de doctorat pe care le coordonez, precum si a disertatiilor de master sau a lucrarilor de licenta, la nivelul corespunzator.

Cartile, articolele si proiectele de cercetare care vizeaza literatura si cultura se explica prin conceptia noastra ca lingvistica nu poate fi separata de textul literar, de comunicarea uzuala si de actul cultural, in general. Astfel se justifica relativa dispersiune a domeniilor abordate.

In legatura cu toate acestea, pot fi contactat la adresele indicate pe site (vezi Contact).